Prinsgatan Stenhaga Fastig_low

Stenhaga Fastigheter AB

Stenhaga Fastigheter är ett renodlat holdingbolag vars dotterbolag äger och utvecklar fastigheter, i huvudsak belägna i västra Sverige. Fastighetsinnehavet omfattar idag drygt 150 000 m2.

Vi investerar i fastigheter med god utvecklingspotential där vi kan bygga värden.

Kontakt: Fastighetschef, Sonny Klarén, +46 (0) 708 13 29 55, sonny@stenhaga.com.

 

Bjertorp slott

Bjertorp Slott

Inom Stenhaga vill vi även bidra till lokal utveckling och hjälpa till att bevara fastigheter som lokalt utgör viktiga kulturarv. Bjertorp Slott är ett konkret exempel där vi genom vårt dotterbolag Perveni AB, sedan några år tillbaka äger fastigheten. Vid övertagandet hade det K-märkta slottet med tillhörande byggnader ett stort renoveringsbehov vilket medfört investeringar såväl invändigt som utvändigt.

Bjertorp Slott är Sveriges yngsta slott byggt i en unik Jugend-stil. Fastigheten ligger i Vara kommun och byggdes av Knut Henrik Littorin under 1910-talet. Arkitekt var den erkände Ferdinand Broberg som även ligger bakom Rosenbad och NK-huset i Stockholm.

Idag bedrivs konferens- och hotellverksamhet på Bjertorp genom Winn Hotel Group AB.

Kontakt: Fastighetschef Sonny Klarén, +46 (0) 708 13 29 55, sonny@stenhaga.com

www.bjertorpslott.se

Kingsport3

Kingsport AB

Kingsport Marina är en nybyggd marina, centralt belägen i Kungshamn i kvarteret Guleskär. Kingsport är ett helägt dotterbolag till Stenhagas fastighetsbolag Perveni AB. Till marinan hör 270 löpmeter bryggor och kaj, varmhall för båtförvaring samt hamnkontor och servicebyggnad. Servicebyggnaden innehåller kök, duschar, toaletter och tvättstuga.På marinaområdet finns även 18 nybyggda sjöbodar.

 

Läs mer på www.kingsport.se