Swedish Modules

Swedish Modules i Emtunga AB

Modulär byggnation med kvalificerat teknikinnehåll. 

Bolaget har lång erfarenhet av modulära byggnader med krav på precision och teknisk exakthet och har enheter installerade över stora delar av världen. Idag levererar bolaget till följande affärsområden: Offshore, Renrum (operationssalar, lab m m), Industriella funktioner (styrcentraler till energisektorn, ställverk, datarum) och Fastigheter.

Den modulära verksamheten startade redan 1974 under namnet Emtunga Mekaniska Verkstad AB, då bolaget levererade de första bostadsdelarna till offshore-industrin i Nordsjön. 1986 levereras kompletta, moldulärt byggda, läkemedelsfabriker. 2009 ombildades bolaget till Swedish Moduels som då tog över koncept, know how och produktionen i Emtunga. 2015 skrev bolaget historia då man levererade nordens tre första modulärt byggda operationssalar till Karlskoga Lasarett.

Kontakt: Vd Sven Lans, sven.lans@swedishmodules.com +46 (0)512 – 77 33 03

www.swedishmodules.com

Grundels

Grundels Fönstersystem AB

Grundels erbjuder fastighetsägare och förvaltare av fastigheter, en prisvärd systemlösning i form av energi- och bullerisolering av befintliga fönster. Den unika isolerglastekniken ger snabbt en minskad energiförbrukning (ca 30%) och en ökad komfort för hyresgästen. Isolerglasen och systemlösningen för montagen produceras i egen fabrik i Oxelösund, som har en kapacitet på 50 000 enheter/år. Huvudkontoret ligger i Karlstad och bolaget är aktiva över hela Sverige.

Kontakt: Vd Conny Grundel, conny.grundel@grundels.se www.grundels.se

 

Aptic

Aptic AB

”Smart software for hard cash”

Aptic erbjuder systemlösningar och tjänster för RMS – Recievable Management Service och har kunder i Norden och Europa. Målsättningen är, att till kunden leverera ett affärssystem där vinsten stannar hos kunden och eliminerar mellanhänder, från fakturering till betalning.

Aptic kan med sitt system leverera en enskild applikation eller ett helt komplett system. I kundportföljen finns bland annat e-handelsbolag, banker, inkassobolag, finansbolag och myndigheter. Under 2015 tog Aptic steget ut i Europa och den internationella marknaden.

Bolaget startade 2001 i Skövde som bl a är verksamhetsort för Europas största företagskluster inom finansmjukvara. Huvudkontor, produktion, utveckling och support ligger i Skövde. Aptic har även kontor i Stockholm och Göteborg.

Kontakt: CEO Knut Eirik Storsul, +47 911 70456, knut.eirik.storsul@aptic.se

www.aptic.se

Profact

Profact AB

Profact är en välkänd aktör inom kundservice, försäljning och inkassoservice. De tjänster som bolaget erbjuder sparar tid, minimerar kostnader samt förbättrar resultatet för kunderna. Till de senare uppdragen hör bl a ett helhetsansvar för Stena Lines kundtjänst.

Bolaget ingår i Aptic-koncernen och har sitt kontor i Göteborg.

Kontakt: Vd Fredrik Kessler, +46 (0)708 28 24 45, fredrik.kessler@profact.se

www.profact.se 

 

Johan Lundh - Stenhaga Cannabiz

Stall Stenhaga AB

Stall Stenhaga har sin verksamhet på Stenhaga Gård i Vara och bedriver en aktiv avels- och utbildningsverksamhet av lovande hopphästar. Hästarna tävlar upp till elitnivå.

Kontakt: Vd Anna Ellhage, anna@stenhaga.com,

 TL Invest

TL Invest

 

Genom TL Invest har Stenhaga investerat i förnybar energi i form av vindkraft.  Tillsammans med TL Vind har bolaget projekterat och byggt en vindkraftspark i Vara kommun för att bedriva energiproduktion.

Kontakt: Styrelserepresentant Sonny Klarén, +46 (0) 708 13 29 55, sonny@stenhaga.com