Ledning

Svante Andersson
VD
+46 (0)705 77 11 11
svante@stenhaga.com
Veronica Lindberg
Ledningskoordinator
+46 (0)762-07 15 77
veronica@stenhaga.com
Jonas Hjelmqvist
Styrelseordförande
+46 (0)709-27 77 74
jonas.hjelmqvist@me.com

Ekonomi

Lena Sahlin Larsson
Redovisning
+46 (0) 705 91 65 11
lena@stenhaga.com
Åsa Haraldsson
Redovisning
+46 (0)730-62 01 14
asa@stenhaga.com
Matilda Andreasson
Redovisning/ Fastighetsekonom
+46 (0) 730 24 91 09
matilda@stenhaga.com

Affärsutveckling / Fastigheter

Leif Andersson
Transaktion
+46 (0) 705 42 87 90
leif@stenhaga.com

Sonny Klarén
Fastighetschef
+46 (0) 708 13 29 55
sonny@stenhaga.com