Prinsgatan Stenhaga Fastig_low

Stenhaga Fastigheter AB

Stenhaga Fastigheter är ett renodlat holdingbolag vars dotterbolag äger och utvecklar fastigheter, i huvudsak belägna i västra Sverige. Fastighetsinnehavet omfattar idag drygt 150 000 m2.

Vi investerar i fastigheter med god utvecklingspotential där vi kan bygga värden.

Kontakt: Fastighetschef, Sonny Klarén, +46 (0) 708 13 29 55, sonny@stenhaga.com.

 

Bjertorp slott

Bjertorp Slott

Inom Stenhaga vill vi även bidra till lokal utveckling och hjälpa till att bevara fastigheter som lokalt utgör viktiga kulturarv. Bjertorp Slott är ett konkret exempel där vi genom vårt dotterbolag Perveni AB, sedan några år tillbaka äger fastigheten. Vid övertagandet hade det K-märkta slottet med tillhörande byggnader ett stort renoveringsbehov vilket medfört investeringar såväl invändigt som utvändigt.

Bjertorp Slott är Sveriges yngsta slott byggt i en unik Jugend-stil. Fastigheten ligger i Vara kommun och byggdes av Knut Henrik Littorin under 1910-talet. Arkitekt var den erkände Ferdinand Boberg som även ligger bakom Rosenbad och NK-huset i Stockholm.

Idag bedrivs konferens- och hotellverksamhet på Bjertorp genom Winn Hotel Group AB.

Kontakt: Fastighetschef Sonny Klarén, +46 (0) 708 13 29 55, sonny@stenhaga.com

www.bjertorpslott.se

Kinnekulle Ring

Kinnekulle Ring har sitt ursprung från slutet av 60-talet och är mest känd för sin motorbana. Många kända förare har genom åren kört racerbil på banan. Även Rallycross och Crosscart har varit stort och dragit mycket folk till anläggningen.

På anläggningen finns även en halkbana där man varje år riskutbildar ca 4 500 körskoleelever. Polisen, Brandkåren, Ambulansen, Försvaret och Säkerhetsföretag hyr även anläggningen för utbildning av personal genom diverse utbildningar.

Banan som tidigare ägdes av 19 olika trafikskolor ägs och förvaltas idag inom Stenhaga. Vi på Stenhaga ser detta som en långsiktig och ett fantastiskt trevligt projekt med bra utvecklingspotential. Just nu genomgår Kinnekulle Ring och hela anläggningen första etappen av en renovering som kommer att pågå under några år.

Tillsammans med Bilkompaniet i Tråvad & Bjertorp Slott finns fina synergier som kan ge drag hjälp åt varandra

Kontaktperson: Ludwig Ellhage, +46 (0) 738 06 10 82 , ludwig@bilkompaniet.eu

Kingsport3

Kingsport AB

Kingsport Marina är en nybyggd marina, centralt belägen i Kungshamn i kvarteret Guleskär. Kingsport är ett helägt dotterbolag till Stenhagas fastighetsbolag Perveni AB. Till marinan hör 270 löpmeter bryggor och kaj, varmhall för båtförvaring samt hamnkontor och servicebyggnad. Servicebyggnaden innehåller kök, duschar, toaletter och tvättstuga.På marinaområdet finns även 18 nybyggda sjöbodar.

Läs mer på www.kingsport.se